Kiremit Altı Örtüsü

• APP (Ataktik Polipropilen) katkılı
• Uzun ömürlü inorganik camtülü donatılı
• Mekanik uygulamalar için ideal